AWOTAX s.r.o., účetní a daňová kancelář Ing. Evy Bednářové
ico-mobil +420 722 418 985 ico-mail bednarova@awotax.cz ico-misto Alej Svobody 56, Plzeň
Drobečková navigace

Úvod > Ceník

Ceník

Níže uvedený ceník je pouze orientační. V konečné ceně zohledňujeme rozsah, náročnost a požadavky na služby ze strany zákazníka. Při dlouhodobé spolupráci navrhujeme klientovi smluvní paušál, který je pro něho vždy výhodnější než ceníkové ceny.

Nabízíme vám vypracování cenové nabídky šité na míru právě pro vás. Stačí vyplnit poptávkový formulář.

 

Kontaktujte nás

 

Vedení účetnictví nebo daňové evidence pro neplátce DPHod 18 Kč / položku

Cena zahrnuje:
 • převzetí a roztřídění dokladů
 • kontrolu správnosti dokladů
 • zaúčtování v našem softwaru
 • zařazení dokladů do šanonu nebo zaevidování v elektronické podobě
 • po skončení účetního období odeslání účetních knih v pdf klientovi

Vedení daňové evidence nebo účetnictví pro plátce DPHod 600 Kč / měsíc

Cena zahrnuje:
 • převzetí a roztřídění dokladů
 • kontrolu správnosti daňových dokladů
 • zaúčtování v našem softwaru
 • zařazení dokladů do šanonu nebo zaevidování v elektronické podobě
 • přípravu přiznání k DPH, kontrolních hlášení, souhrnných hlášení
 • rozeslání výstupů z účetnictví správci daně (přiznání k DPH, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení apod.)
 • zaslání e-mailem výše uvedených daňových výstupů klientovi
 • zaslání klientovi výsledků hospodaření v dohodnuté formě
 • běžnou komunikaci se správcem daně, zdravotními pojišťovnami a Českou správou sociálního pojištění
 • kontrolu a správu datové schránky
 • průběžné účetní a daňové poradenství týkající se činnosti klienta
 • po skončení účetního období odeslání účetních knih v pdf klientovi

Účetní uzávěrka a zpracování daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osobod 2500 Kč / rok

Cena zahrnuje:
 • uzávěrkové operace
 • daňové poradenství k dosaženému rozdílu příjmů a výdajů
 • příprava a zpracování ročního daňového přiznání
 • vypracování přehledů pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu
 • podání daňového přiznání a přehledů elektronicky příslušným úřadům
 • zaslání pdf verze klientovi

Účetní závěrka a zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osobod 3000 Kč / rok

Cena zahrnuje:
 • uzávěrkové operace
 • daňové poradenství k hospodářskému výsledku
 • příprava a zpracování ročního daňového přiznání
 • zpracování rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy
 • zpracování dokumentů povinně ukládaných do obchodního rejstříku
 • elektronické odeslání daňového přiznání správci daně
 • zaslání pdf verze klientovi
 • elektronické podání dokumentů do obchodního rejstříku

Ostatní daňová přiznáníod 500 Kč / ks

 • daň silniční
 • daň z nemovitostí
 • daň z nabytí nemovitých věcí

Zastupování klienta při kontrolách600 Kč / hodinu

 • osobní zastupování klienta na základě plné moci při kontrolách ze strany správce daně, zdravotních pojišťoven, České správy sociálního zabezpečení nebo inspektorátu práce

Vedení mezd – HPP 250 Kč / osoba / měsíc

Cena zahrnuje:
 • výpočet a zpracování mzdy
 • vedení osobní složky zaměstnance
 • vedení a správa prohlášení k dani
 • kontrola všech potvrzení a dokladů, které má zaměstnanec povinnost doložit
 • zpracování výplatních pásek a rozeslání klientům
 • zpracování převodních příkazů s odvody, čistou mzdou a srážkami na exekuce a jejich odeslání klientovi
 • vypracování přehledů pro zdravotní pojišťovny a okresní správu sociálního zabezpečení nebo správce daně

Vedení mezd – DPP115 Kč / osoba / měsíc

Cena zahrnuje:
 • výpočet a zpracování mzdy
 • vedení osobní složky zaměstnance
 • kontrola všech potvrzení a dokladů, které má zaměstnanec povinnost doložit
 • zpracování výplatních pásek a rozeslání klientům
 • zpracování převodních příkazů s odvody a čistou mzdou a jejich odeslání klientovi

Zpracování dotací pro úřad práce50 Kč / osoba / měsíc

Cena zahrnuje:
 • vyúčtování mzdových nákladů
 • vyplnění formuláře pro úřad práce
 • odeslání formuláře přes datovou schránku klienta nebo e-mailem

Zpracování exekučních příkazů300 Kč / ks

 • zaevidování exekučního příkazu nebo
 • vyhotovení a odeslání odpovědi na žádost o součinnost exekutorovi nebo
 • informace o ukončení prac. poměru povinného nebo jiná informace exekutorovi
 • jednotlivé vyhotovení srážek ze mzdy již není zpoplatněno

Přihlášky, odhlášky, pracovní smlouvy a výpovědi zaměstnanců200 Kč / osobu

Cena zahrnuje:
 • přihlášení nebo odhlášení zaměstnance u OSSZ a zdravotní pojišťovně
 • odeslání ELDP zaměstnance v souvislosti s ukončením prac. poměru
 • vyhotovení zápočtového listu
 • vyhotovení potvrzení o zdanitelných příjmech
 • vyhotovení potvrzení o příjmech pro ÚP
 • odeslání uvedených dokumentů klientovi
 • sepsání pracovní smlouvy, dohody nebo výpovědi

Účetní nebo daňové poradenství450 – 900 Kč / hodinu

Daňové a účetní poradenství pro stálé klienty týkající se jejich činnosti je již zahrnuto v paušálu. Pro „cizí“ klienty nebo stálé klienty ohledně poradenství v jiné než jejich běžné činnosti se výše uvedená cena odvíjí od složitosti dotazu.

Vyúčtování záloh daně z příjmů ze závislé činnosti1000 Kč / rok

Cena zahrnuje:
 • zpracování ročního vyúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti
 • zpracování ročního vyúčtování srážkové daně
 • elektronické odeslání správci daně
 • zpracování a odeslání ELDP okresní správě sociálního zabezpečení
 • vyhotovení potvrzení o zdanitelných příjmech pro zaměstnance, kteří si daňové přiznání podávají sami

Vyhotovení ostatních smluv a výkazůod 500 Kč / ks

 • ostatní smlouvy
 • zápis z valné hromady
 • statistické výkazy
 • bankovní výkaznictví

Výše uvedené ceny jsou bez DPHCeník je platný od 1.1.2019